Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleElukoha registreerimineAlev tunnustabValimisedJuhtiminePõhimäärusArengukavaEelarve ja majandusaasta aruanneHaridusKultuur ja sportVändra maratonNoorsootööSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmedVesi ja kanalisatsioonTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2015Virtuaalne fotonäitusAvalik kordPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaunTehnoülevaatusVändra 500Dokumendiregister ametnikule
«2017, Detsember»
ETKNRLP
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Vändra 500
TRE Raadio Pärnu

Dokumendiregister

Vändra Alevivalitsuse dokumendiregister (Amphora Professional) on digitaalselt peetav andmekogu, mida kasutatakse asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks ja neile juurdepääsu tagamiseks.

 

Dokumendiregistri avalikus vaates avalikustatakse asutusele saabunud dokumendid ja asutusest väljasaadetud dokumendid saabumise või väljasaatmise päeval või sellele järgneval tööpäeval (alates 2004. aastast) ning asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid, koosolekute ja istungite protokollid ning sõlmitud lepingud nende allakirjutamise päeval.

 

Dokumendiregistri avalik vaade

 

Dokumendi ja õigusakti otsing (Amphora)

Kirjavahetuse otsing (Amphora)

 

Vändra Alevivolikogu ja Vändra Alevivalitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas:

Vändra Alevivalitsuse määrused (Riigi Teataja)

Vändra Alevivolikogu määrused (Riigi Teataja)

 

Dokumendiregistris ei avalikustata kirjavahetuse sisu ning asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumentide sisu, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest.
Juurdepääsupiiranguga ja ametlikuks kasutamiseks vajalikke dokumente on õigustatud huvi korral võimalik küsida teabenõude korras. Teabenõude esitamisel palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

Vändra Alevivalitsus võtab vastu nii paberkandjal kui digitaalselt allkirjastatud dokumente.

Digitaalselt allkirjastatud dokumente saab esitada e-posti aadressil  alev@vandra.ee, kodanikuportaali kaudu ning asutustel ka DVK kaudu.

 

Kasuta Kodanikuportaali dokumentide saatmiseks!

Kodanikuportaal on keskkond, kus kodanikel ja ettevõtjatel on võimalik omavalitsuste ja riigiasutustega digitaalselt suhelda ning mille abil omavalitsused ja riigiasutused osutavad e-teeenuseid.
Kodanikuportaali saab siseneda www.eesti.ee ning lingi Kodanikuportaal alt, kasutades selleks ID-kaarti ja kaardilugejat või internetipanga kasutajatunnuseid.

Praegu meie poolt pakutavad e-teenused kodanikele:
ametliku kirja/teabenõude/teate saatmine
Praegu meie poolt pakutavad e-teenused ettevõtjatele:
ametliku kirja/teabenõude/teate saatmine


Meie ametnikel on Teie poolt saadetud dokumendile võimalik vastata nii Kodanikuportaali vastust saates kui ka kasutades teisi sidevahendeid. Teile vastamine sõltub soovitud vastuse saamise viisist, mille olete Kodanikuportaalis valinud.

E-teenused on välja arendatud koostöös Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega ja kasutame Amphora tarkvara.

amphoraria

Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet

Kohaliku omavalitsuse tegevus on avalik. Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri,
teabenõue jne) või isiku pöördumine alevivalitsuse või omavalitsusorganite poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb alevivalitsus isikuandmeid ainult siis, kus selle näeb ette seadus vastava avaliku ülesande täitmiseks. Isiku otsese osaluseta edastame ka alevi eakate sünnipäevaõnnitlused ajalehele Vändra Teataja. Isikutel, kes ei soovi, et nende nimed õnnitluseks ajalehes avaldatakse, palume oma soovist alevivalitsusele teada anda.

Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, õigus- või haldusakti edastamiseks ning haldus- või väärteomenetluses täiendava teabe saamiseks. Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Vändra Alevivalitsuse dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja
kontaktandmeteta.

Internetipõhises väljaandes „Ametlikud Teadaanded“ avalikustame isikuandmeid juhul, kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege vastavaid selgitusi. Need hõlmavad olukordi, kus Te:


saadate meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude,
esitate meile kaebuse või kui Teie peale kaevatakse,
kandideerite meile tööle,
soovite oma andmetega tutvuda.

 

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).


Üleriigilised e-teenused