Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleElukoha registreerimineAlev tunnustabValimisedJuhtiminePõhimäärusArengukavaEelarve ja majandusaasta aruanneHaridusKultuur ja sportVändra maratonNoorsootööSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmedVesi ja kanalisatsioonHinnadÜVK arendamise kavaÜVK kasutamise eeskiriJoogivee kvaliteetAlevi veeprojektTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2015Virtuaalne fotonäitusAvalik kordPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaunTehnoülevaatusVändra 500Dokumendiregister ametnikule
«2017, Detsember»
ETKNRLP
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Vändra 500
TRE Raadio Pärnu

Alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamise töödest

14. mai 2012

Vändra alevi ühisvee-Ja  kanalisatsioonivõrgu laiendamise tööd on jõudnud lõpusirgele.

Taastame tänavakatet nendel tänavatel, kus torustike ehitus toimus hilissügisel või talvel, samuti korrastame töömaaga piirnevaid haljasalasid. Eesmärk on Jaanipäevaks uuendatud torustikud lõplikult Tellijale, Vändra Alevivalitsusele, üle anda.


 

Vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitusstööde teostamise ajagraafik ja liikluskorraldus tööde teostamise ajal

Pildid alevi vee- ja kanaliprojektist

Vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd Vändra alevis

19. jaanuar 2011

19.01.2011. a seisuga töötab alevis kolm brigaadi:

 

  1. Esimene brigaad töötab Nurme tänaval. Kaevetöödega liigutakse Nurme tänavalt Pargi tänava poole, peale seda Nurme tänavalt Raja tänava poole.
  2. Teine brigaad töötab Kase tänaval. Kaevetöödega liigutakse mööda Kase tänavat alevi sauna suunas.  Vaata liiklusskeemi.
  3. Kolmas brigaad lõpetab tööd aianduskooperatiivi territooriumil ning alates 20. jaanuarist 2011 algavad ehitustööd Lohu 37 kinnistu piirkonnas. Vaata liiklusskeemi. 

Kõik need kaevetööde kohad on tähistatud infotahvliga, kus on kirjas ka konkreetse objektijuhi nimi ja telefon. Kõikidest probleemidest ja küsimustest palume neid otseselt teavitada. Tööde korralduse eest vastutab AS Merko Infra projektijuht Avo Vapper, telefon 5680 5338, e-post avo.vapper@merko.ee.

 

Vändra alevi veeprojektist

18.10.2010. a allkirjastati Vändra alevi vee-ja kanalistasioonirajatiste ehitustööde leping

18. oktoober 2010

18.10.2010. a allkirjastasid AS Merko Ehituse juhatuse liige Andres Agukas ja alevivanem Toomas Sonts Vändra alevi vee-ja kanalistasioonirajatiste ehitustööde lepingu. Leping annab aluse lähikuudel alustada trasside ehitustöödega. Lepinguline tööde maksumus koos käibemaksuga on 69,33 miljonit krooni.

Järgmisena istuvad läbirääkimiste laua taha objektijuhid, et koos alevi esindajatega kokku leppida ehitustööde järjekorras ja selles, millistest alevi piirkondadest töödega alustada. Alevi elanikke hoiame töödega kursis koduleheküljel menüüpunkti "Alevi veeprojekt" all ja samuti ajalehes Vändra Teataja.

Algab alevi veeprojekti tähtsaim etapp

Riigihange 119987 Vändra alevi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri hange

Hanketeade (06.08.2010)

Aruanne (21.10.2012)

Aruande lisa (avaldatud 07.09.2012)

Riigihange 119494 Vändra alevi reoveepuhasti rekonstrueerimine

Riigihange 118949 Vändra alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. Ehitustööd

Hanketeade (27.05.2010)

Hanketeade (06.07.2010)

Muudatused (06.07.2010)

Riigihanke nr 118949 "Vändra alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt - ehitustööd" tulemuste kinnitamine (18.10.2010)

18.10.2010. a allkirjastasid AS Merko Ehituse juhatuse liige Andres Agukas ja alevivanem Toomas Sonts Vändra alevi vee-ja kanalistasioonirajatiste ehitustööde lepingu. Leping annab aluse teostada trasside ehitustööd. Lepinguline tööde maksumus koos käibemaksuga on 69,33 miljonit krooni. 

Aruanne (21.10.2010)

Sweco Projekt projekteerib Vändra veetöötlusjaama laienduse

02. veebruar 2010

Sweco Projekti pressiteade                                                 

01.02.2010
 
Sweco Projekt projekteerib Vändra veetöötlusjaama laienduse
 
Projekteerimisfirma Sweco Projekt projekteerib Vändra veetöötlusjaama laienduse. Kogu veeprojekt hõlmab ka torustike uuendamist, selle valmides saavad kõik Vändra elanikud kvaliteetset joogivett.

Aastal 2001 ehitatud veetöötlusjaama projektijärgne tootlikkus oli 300 kuupmeetrit päevas. Tänane tarbimine on aga üle 400 kuupmeetri vett ööpäevas. Vändra veetöötlusjaama laiendamisega saavutatakse alevi veevarustus 600 kuupmeetrit päevas. Lisaks võimaldab laiendus paigutada veetöötlusjaama kaks tuletõrjepumpa, mis tagavad alevi veevõrgus nõutava tuletõrjevee, tuletõrjeveepumpade käivitumisel säilib samas alevi normaalne joogiveega varustamine.
 
Loit Munter Sweco Projekti keskkonnaosakonnast ütleb, et olemasolevate puurkaevude üheaegse kasutuse osa suurendatakse, mille tõttu saab vett pumbata tunnis kokku 30 kuupmeetrit. "Meie tehtav projekt näeb ette täiendavate puurkaevude rakendamist, uut aereerimissüsteemi, olemasolevate filtrite täidismaterjalide vahetust, tuletõrjepumpasid, elektri- ja kütteossa täiendamist. Veetöötlusjaama hoonet laiendatakse, et kõik veeprojektis ette nähtu sinna ka ära mahuks," räägib Munter.
 
Vändra alevivanem Toomas Sonts ütleb, et peapõhus veetöötlusjaama uuendamiseks on, et tänane jaam ei jõua alevi, samuti võimalikku tuletõrje veevajadust rahuldada. Veetöötlusjaamas töötavad täna kõik kolm veehaarde pumplat. Projekteerijal tuleb need paremini tööle rakendada, hetkel on nii, et töötab üks pumpla korraga. Koos uute trassidega saavad kõik Vändra 3000 elanikku kvaliteetset joogivett. "Täna on lahendatud kortermajade veeküsimus, trasside valmides saavad vee ja kanalisatsiooni ka eramud. Eelmisest veeprojektist on möödunud juba 10 aastat ja veetöötluse tehnoloogiad on uuenenud," ütleb Sonts.
 
Projekt valmib märtsis, seejärel korraldatakse ehitushange. "Kuna kogu Vändra alevi veeprojekti rahastatakse EL Ühtekuuluvusfondist, on meile ette antud ka lõpptähtaeg, milleks on 30. september 2012," räägib Toomas Sonts
 
Sweco Projekt on Eesti suurimaid ehituslik-arhitektuurse, tehnoloogilise ja keskkonnakaitselise projekteerimise valdkonnas tegutsevaid firmasid. Ettevõte kuulub Skandinaavia ja Ida-Euroopa suurimasse projekteerimiskontserni Sweco AB.
 
Lisainfo: Loit Munter, Sweco Projekt ASi keskkonna osakonna tehnoloogia rühma juht tel 6744 238,
loit.munter@sweco.ee
Toomas Sonts, Vändra alevivanem 4430335, toomas.sonts@vandra.ee

 

Samal teemal

Lihthange nr 9/2009 Projekteerija leidmine Vändra veetöötlusjaama rekonstrueerimiseks

Alustati alevi veeprojekti ettevalmistustöödega

06. aprill 2009

    

 

Riigihangete Ameti kodulehel on alates eelmisest nädalast üleval kahe hanke teated. Üks hange on seotud alevi reoveepuhasti MRP 1000 rekonstrueerimise projekteerimisega ja teine hange alevi vee- ja kanalisatsioonivõrkude projekteerimisega. Esimese hanke pakkumisi ootame 14. aprilliks 2009. a ja teise hanke avamine toimub 26. mail 2009. a. Siis selguvad projekteerijad.

Projekteerija üks ülesannetest on võtta ühendust kõigi alevi kinnistu omanikega, kes pole veel liitunud ühisvee- ja kanalistasioonivõrguga, et kokku leppida liitumispunktid. Alevi ülesandeks on välja ehitada trassid ning tuua ühinemisvõimalus kõikide kinnistute piirideni. Ühinemiseks vajalikud kinnistusisesed töödega seotud kulud kannab kinnistu omanik. Esimesel aastal liitumistasusid ei küsita. Kinnistu omanikud peavad arvestama sellega, et liitumine ühiskanalisatsioonivõrguga on kokkuvõttes odavam, kui tasuda Keskkonnainspektsiooni poolt määratud võimalikke trahve mittenõuetekohaste kogumiskaevude või muu looduse reostamise eest (kui näiteks reoveed on suunatud otse kraavi). 

Projekti nimi on Vändra alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. Vändra alevi vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine",  mida rahastab EL Ühtekuuluvusfond kuni 72,9 miljoni krooni ulatuses ja mille rakendusüksus on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Alevipoolne kohustuslik omafinatseering on 22,8% tööde tegelikust maksumusest.

 

Riigihange 111786 Vändra alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. Vändra alevi vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Hanketeade (aegunud) (avaldatud 01.04.2009)

Hanketeade (avaldatud 13.04.2009)

Muudatused (01.04.2009)

Hankelepingu sõlmimine (Vändra Alevivalitsuse 03.06.2009 korraldus nr 87)

Riigihanke aruanne (06.07.2009)

Riigihanke aruande lisa (09.04.2010)

Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025

Riigihange 111653 Vändra alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. Vändra alevi reoveepuhasti projekteerimine.

Hanketeade (24.03.2009)

Hanketeade (27.03.2009) 

Muudatused (27.03.2009)

Aruanne (13.05.2009)

Hankelepingu sõlmimine (Vändra Alevivalitsuse 17.04.2009 korraldus nr 53)

Aruande lisa (27.20.2009)

Teadaanne seoses vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistöödega

11. juuni 2009

Lugupeetud Vändra alevi elanikud!

Alustatakse Vändra alevi vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööga. Projekteerijad on Eesti Veeprojekt OÜ ja Projektkeskus OÜ. Alustatud on geodeetiliste uuringutega ning alates pühapäevast, 14. juunist 2009, hakkavad projekteerijad külastama alevi elanikke, et kooskõlastada maaomanikega kinnistutele sobilikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunktide asukohad.

 

Väljavõte Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest:
§3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt.
(2) Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi või kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel.

Vändra alevi veeprojektist ajalehtedes