Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleElukoha registreerimineAlev tunnustabValimisedJuhtimineAlevivolikoguJärgmise istungi materjalid (eelnõud)ARHIIV 2015. a istungidARHIIV 2014. a istungidARHIIV 2013. a istungidARHIIV 2012. a istungidARHIIV 2011. a istungidARHIIV 2010. a istungidARHIIV 2009. a istungidARHIIV 2004-2008. a istungidIstungite protokollidKomisjonidAlevivalitsusStruktuurValitsuse liikmed ja istungite protokollidKomisjonidVändra KultuuriosakondHallatavad asutusedPalgaandmed ja palgajuhendidAmetiisikute majanduslike huvide deklaratsioonidUurimused, analüüsidPõhimäärusArengukavaEelarve ja majandusaasta aruanneHaridusKultuur ja sportVändra maratonNoorsootööSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmedVesi ja kanalisatsioonTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2015Virtuaalne fotonäitusAvalik kordPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaunTehnoülevaatusVändra 500Dokumendiregister ametnikule
«2017, Oktoober»
ETKNRLP
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Vändra 500
TRE Raadio Pärnu

Vändra Alevivolikogu 17.12.2009. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  17. detsembril  2009.  aastal Tervishoiukeskuse II korruse  saalis. Algus on kell 17.00.

 

Päevakorras on:

 

1.   Vändra alevi 2009. a eelarve muutmine. Ettekandja Toomas Sonts

2.   Vändra alevi 2010. aasta eelarve eelnõu I lugemine. Ettekandja Toomas Sonts

3.   Hüvituse ja tasu maksmine volikogu, valitsuse ja komisjonide liikmetele. Ettekandja Tiit Kangert

4.   Volikogu otsuste kehtetuks tunnistamine. Ettekandja Tiit Kangert

5.   Kaevetööde eeskirja kehtestamine  Ettekandja Toomas Sonts

6. Alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. Avaldus. Ettekandja Reilika Laanemann

7.   Heakorra ja turvalisuse komisjoni liikmete kinnitamine. Ettekandja Ülo Aud

8.   Vändra Alevivolikogu 2010. a I poolaasta tööplaan. Ettekandja Tiit Kangert

 

 

Info

Kohtumisest Vändra vallaga

 

 

Lugupidamisega

 

 Tiit Kangert

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 03.12.2009. a istungi materjalid

 

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  3. detsembril  2009.  aastal volikogu istungite saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

1. Valitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Ettekandja Toomas Sonts

2. Valitsuse liikmete kinnitamine. Ettekandja Toomas Sonts

3. Alevivanem Toomas Sontsile töötasu määramine. Ettekandja Tiit Kangert

4. Majanduskomisjoni liikmete kinnitamine. Ettekandja Harald Valk

5. Kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine. Ettekandja Kristjan Vaino

6. Hariduskomisjoni liikmete kinnitamine. Ettekandja Imbi Orav

7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine. Ettekandja Gersti Kont

8. Alatiste komisjonide esimeeste valimine. Ettekandja Tiit Kangert

9.  Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmete kinnitamine. Ettekandja komisjoni esimees

10. Volikogule Vändra alevi 2010. aasta eelarve eelnõu üleandmine. Ettekandja Toomas Sonts

 

Info

17.12.2009. a volikogu istung.

 

 

Lugupidamisega

 

Tiit Kangert

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 19.11.2009. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  19. novembril  2009.  aastal volikogu istungite saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Konkursi Värvid Vändrasse kokkuvõtte tegemine. Ettekandja Aldo Pitsner

2. Maamaksumäära kehtestamine. Ettekandja Anne Kangert

3. Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused. Ettekandja Eha Tamm

4. Alatiste komisjonide moodustamine. Ettekandja Tiit Kangert

            Revisjonikomisjon

            Majanduskomisjon

            Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

            Hariduskomisjon

            Kultuuri- ja spordikomisjon

            Heakorra ja turvalisuse komisjon

5. Alatiste komisjonide esimeeste valimine. Ettekandja Tiit Kangert

6. Vändra alevivanema valimine. Ettekandja Tiit Kangert

7. Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja liidu volikogusse Vändra alevi esindajate ja nende asendajate nimetamine. Ettekandja Tiit Kangert

8. Vändra alevi esindajate ja nende asendajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule. Ettekandja Tiit Kangert

 

Info

 

Vändra alevi 2009. a eelarve täitmine. Toomas Sonts.

 

Lugupidamisega

 

 

 

Tiit Kangert

Volikogu esimees

 

Vändra Alevivolikogu 02.11.2009. a istungi materjalid

 

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 43 lg 1 ja „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 68 lg 5 alusel kutsub alevi valimiskomisjon kokku  Vändra Alevivolikogu esimese istungi  esmaspäeval,  2. novembril   2009.  aastal volikogu istungite saalis. Istungi algus  on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

1. Vändra Alevivolikogu esimehe valimine. Ettekandja Eha Tamm

2. Vändra Alevivolikogu aseesimehe valimine. Ettekandja volikogu esimees

3. Vändra Alevivalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Ettekandja Toomas Sonts

 
 
Lugupidamisega
 

 

Eha Tamm

Komisjoni esimees

Vändra Alevivolikogu 15.10.2009. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  15. oktoobril  k. a Vändra Tervishoiukeskuses (Vihtra tee 4). Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevi 2009. a eelarve muutmine. Muudetud eelnõuKaaskiri Vändra alevi 2009. aasta eelarve muudatusteks. Ettekandja Toomas Sonts

2. Pärimismenetluse algatamine, pärandi vastuvõtmine. Ettekandja Piret Müür

3. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord. Ettekandja Reilika Laanemann

 

Info

Vändra alevi 2009. a eelarve täitmine. Toomas Sonts

 

 
Lugupidamisega
Niida-Anita Morgen

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 24.09.2009. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  24. septembril  2009.  aastal volikogu istungite saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1.   Arengukava tegevuskava läbivaatamine. Ettekandja Toomas Sonts

2.  Nõustumine haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega. Ettekandja Niida-Anita Morgen

3. Vändra alevi, Vändra valla, Tootsi valla ja Järvakandis valla ühinemise kohta elanike arvamuse väljaselgitamine. Ettekandja Niida-Anita Morgen

4.  Isikliku kasutusõiguse seadmine. Jaama tn L2 (asendiplaan). Vihtra tee 2, Vihtra tee 4 (asendiplaan). Ettekandja Toomas Sonts

5.  Jaoskonnakomisjoni moodustamine. Ettekandja Eha Tamm

 

Info

 

Vändra alevi 2009. a eelarve täitmine. Toomas Sonts

Sotsiaalsed garantiid. Niida-Anita Morgen.

 

 

Lugupidamisega

 

Niida-Anita Morgen

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 27.08.2009. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  27. augustil 2009.  aastal volikogu istungite saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevi 2010. aasta eelarve koostamise prioriteedid. Ettekandja Toomas Sonts

 

2. Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimääruse kinnitamine. Ettekandja Tiiu Ling

 

3. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Ettekandja Toomas Sonts

 

Info

 

Vändra alevi, Vändra, Tootsi, Kaisma ja Järvakandi valdade ühinemise ettevalmistamine  17.08.2009. a  toimunud koosolekust. Niida-Anita Morgen

 

Vändra Vallavolikogu 16.06.2009. a päevakorrapunkti 5.4 protokollilise otsuse tühistamine. Toomas Sonts

 

Vändra alevi 2009. a eelarve täitmine. Toomas Sonts

Vändra Alevivolikogu 09.07.2009. a istungi materjalid

                                   

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  9. juulil 2009.  aastal volikogu istungite saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. M. Lüdigi nim. Vändra Muusikakooli töökorraldusest alates 1. septembrist 2009. Ettekandjad Niida-Anita Morgen ja Imbi Orav

 Vändra Vallavalitsuse 16.06.2009.a istungi protokolli väljavõte

2. Vändra Alevivolikogu 19.03.2009. a määruse nr 10 “Vändra Alevivalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja alevi omavalitsusteenistujate töö tasustamine” § 6 lg 2 muutmine. Ettekandja Toomas Sonts

 

Esimese päevakorrapunkti arutelule on palutud Vändra vallavolikogu ja vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikmed, kuna Vändra Vallavolikogu 16.06.2009. a istungi päevakorrapunkti 5 protokollilise otsusega kohustati Vändra Alevivolikogu ja Vändra Alevivalitsust ning  M. Lüdigi nim. Vändra Muusikakooli teavitama  osalustasude maksmise lõpetamisest alates 01.07.2009.

 

Vändra vallast on Vändra Muusikakooli nimekirjas seisuga 02.07.2009  36 last. Kohamaks kuus ühe lapse kohta on 1 484 krooni. Käesoleva aasta I poolaastal on Vändra alev esitanud Vändra vallale arveid muusikakooli osalustasudeks 382 872 krooni suuruses summas. Sellest on tänase seisuga maksmata kahe kuu arved summas 127 624 krooni.

 

 

 

Vändra Alevivolikogu 2009. a II poolaasta tööplaan

Vändra Alevivolikogu 18.06.2009. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval  18. juunil  2009.  aastal volikogu istungite saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. 18. oktoobril 2009. aastal valitava Vändra Alevivolikogu liikmete arvu määramine. Ettekandja Eha Tamm

2. Valimisringkonna moodustamine. Ettekandja Eha Tamm

3. Vändra alevi valmiskomisjoni moodustamine. Ettekandja Eha Tamm

4. Rahalise toetuse andmine. (Erakorralise abi taotlus. Eelarve ja kulud. Klubi tegevjuhi ettepanek.) Ettekandja Toomas Sonts

5. Vändra Tungla väljaandmise kord. Ettekandja Tiiu Ling 

6. Vändra Alevivolikogu 2009. a II poolaasta tööplaan. Ettekandja Niida-Anita Morgen

 

Info

Vändra alevi 2009. a eelarve tulude laekumine. Toomas Sonts

 

Lugupidamisega

 

Niida-Anita Morgen

Volikogu esimees

 

Vändra alevivolikogu 14.05.2009. a istungi päevakord

                                   

Vändra Alevivolikogu toimub neljapäeval  14. mail  2009.  aastal volikogu istungite saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra Tungla väljaandmise kord I eelnõu. Elutöö tunnustuse omistamise kord II eelnõu. Ettekandja Tiiu Ling 

2. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete nimetamine. Ettekandja Eha Tamm

 

 

Info

 

Revisjonikomisjoni tööaruanne. Urve Sepa

Õpilasmaleva tööst 2009. a suvel. Toomas Sonts

Vändra alevi 2009. a eelarve tulude laekumine. Toomas Sonts

 

 

 

Lugupidamisega

 

 

 

Niida-Anita Morgen

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 16.04.2009. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  16. aprillil 2009.  aastal volikogu istungite saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

1. Vändra alevi 2008. a majandusaasta aruande kinnitamine2008. aasta majandusaasta aruanne.  Audiitori järeldusotsus. Ettekandjad Toomas Sonts ja Urve Sepa.

2. Konkursi Värvid Vändrasse läbiviimise kord. Ettekandja Toomas Sonts

3. Vändra Tungla väljaandmise kord. Ettekandja Tiiu Ling

4. Kultuuri- ja sporditoetuste maksmise kord. Ettekandja Niida-Anita Morgen

 

Info

Vändra alevi, Vändra valla, Kaisma valla, Tootsi valla, Järvakandi valla ja Kehtna valla võimaliku(-e) ühinemis(t)e teostatavusanalüüs. ERKAS Finants OÜ tegevjuht  Kalle Kukk
Eelarve tulude laekumine. Töötuse olukord alevis. Toomas Sonts
Vändra alevi ja Vändra valla arvlemise
Volikogu liikmete hüvitistest
 
 

Lugupidamisega
 

 

 

Niida-Anita Morgen

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 22.01.2009. a istungi materjalid

 

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  22. jaanuaril 2009.  aastal volikogu istungite saalis. Algus on kell 18.00.


Päevakorras on:
1. Vändra alevi 2009. aasta eelarve eelnõu I lugemise jätkamine. Ettekandja Toomas Sonts
2. Vändra Alevivalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja alevi omavalitsusteenistujate töö tasustamine. Ettekandja Toomas Sonts
3. Raieloa andmise tingimused ja kord. Ettekandja Gersti Kont
4. Vändra alevi arengukava täiendamine. Ettekandja Toomas Sonts
5. Audiitori määramine. Ettekandja Niida-Anita Morgen


Info
Vändra Tungla väljaandmise korrast


Lugupidamisega

 

Niida-Anita Morgen
Volikogu esimees