Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleElukoha registreerimineAlev tunnustabValimisedJuhtimineAlevivolikoguJärgmise istungi materjalid (eelnõud)ARHIIV 2015. a istungidARHIIV 2014. a istungidARHIIV 2013. a istungidARHIIV 2012. a istungidARHIIV 2011. a istungidARHIIV 2010. a istungidARHIIV 2009. a istungidARHIIV 2004-2008. a istungidIstungite protokollidKomisjonidAlevivalitsusStruktuurValitsuse liikmed ja istungite protokollidKomisjonidVändra KultuuriosakondHallatavad asutusedPalgaandmed ja palgajuhendidAmetiisikute majanduslike huvide deklaratsioonidUurimused, analüüsidPõhimäärusArengukavaEelarve ja majandusaasta aruanneHaridusKultuur ja sportVändra maratonNoorsootööSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmedVesi ja kanalisatsioonTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2015Virtuaalne fotonäitusAvalik kordPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaunTehnoülevaatusVändra 500Dokumendiregister ametnikule
«2017, November»
ETKNRLP
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Vändra 500
TRE Raadio Pärnu

Vändra Alevivolikogu 16.12.2010. a volikogu istungi materjalid

 

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  16. detsembril 2010. aastal, Kurgja Talumuuseumis.  Algus on kell 17.00.

 

Päevakorras on:

 

  1. Vändra alevi 2011. a eelarve eelnõu I lugemine. Ettekandja Toomas Sonts
  2. Vändra Gümnaasiumi arengukava muutmine (arengukava). Ettekandja Peeter Putk
  3. Vändra Alevivolikogu 2011. a tööplaan. Ettekandja Tiit Kangert
  4. Vändra piirkonna haldusterritoriaalse korralduse komisjoni esimehe valimine ja liikmete kinnitamine. Ettekandja Tiit Kangert
  5. Vihtra tee 6 detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja Anne Kangert
  6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Vana tn 78, Spordi tn 10a, Pikk tn 43). Ettekandja Anne Kangert
  7. Vändra alevi 2010. a eelarve muudatused. Ettekandja Raagna Urbalu
     

Info

Vändra alevi 2010. aasta eelarve täitmine.  Toomas Sonts

 

Lugupidamisega
 

Tiit Kangert

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 18.11.2010. a volikogu istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  18. novembril 2010. aastal, volikogu istungite saalis.  Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

1. Vändra Raamatukogu põhimäärus.  Ettekandja Laine Adamsoo

2. Vändra Raamatukogu kasutamise eeskiri. Ettekandja Laine Adamsoo

3. Konkursi Värvid Vändrasse tulemuste kinnitamine. Ettekandja Ülo Aud

4.  Vändra Alevivalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja alevi omavalitsusteenistujate töö tasustamine. Ettekandja Eha Tamm

5. Lasteaedade põhimääruste muutmine. Ettekandja Eha Tamm

6. Üüri piirhinna kehtestamine. Ettekandja Eha Tamm

7. Heakorra ja turvalisuse komisjoni tööaruanne. Ettekandja Ülo Aud

8. Vändra piirkonna haldusterritoriaalse korralduse komisjoni moodustamine. Ettekandja Tiit Kangert

9. Töögruppide moodustamine ja töögrupide liikmete liikmete kinnitamine:

             terviseprofiili väljatöötamimne. Ettekandja Elvi Kalm

             alevi põhimääruse muutmiseks. Ettekandja Eha Tamm

 

Info

Vändra alevi 2010. aasta eelarve täitmine.  Toomas Sonts

Vändra alevi 2011. aasta eelarvest. Toomas Sonts

 

Vändra Alevivolikogu 21.10.2010. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  21. oktoobril 2010. aastal, volikogu istungite saalis.  Algus on kell 18.00.

Päevakorras on:
1. Detailplaneeringu algatamine (asendiplaan).Lähteülesanne. Ettekandja Anne Kangert
2. Varalise kohustuse võtmine. Ettekandja Toomas Sonts
3. Vändra alevi 2010. aasta eelarve muuutmine. Ettekandja Toomas Sonts
4. Majanduskomisjoni tööaruanne. Ettekandja Harald Valk
5. Muudatused Vändra alevi põhimääruses. Esimene lugemine. Ettekandja Eha Tamm

Info
Vändra alevi 2010. aasta eelarve täitmine.  Toomas Sonts
Kultuuri- ja spordikomisjoni informatsioon 2011. a  kultuurikalendri koostamisest. Kristjan Vaino
Kahe Vändra omavalitsuse haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmine Vabariigi Valitsuse algatusel. Maavanema ettepanekud.  Tiit Kangert
Pärnumaa III Maakogu Päriveres. Tiit Kangert

 

Lugupidamisega

 


Tiit Kangert
Volikogu esimees

 

 


 

Vändra Alevivolikogu 23.09.2010. a volikogu istungi päevakord

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  23. septembril 2010. aastal, volikogu istungite saalis.  Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Arengukava tegevuskava läbivaatamine. Ettekandja Priit Enok

2. Omafinantseeringu garanteerimine. Ettekandja Toomas Sonts

3. Isikliku kasutusõiguse seadmine (asendiplaan).Ettekandja Piret Müür

4. Vändra Alevivolikogu määruste muutmine seoses eurole üleminekuga. Ettekandja Eha Tamm

5. Müügipileti hinna kehtstamine ja müügipileti väljastamine. Ettekandja Eha Tamm

6. Detailplaneeringu vastuvõtmine. Ettekandja Anne Kangert

Info

Vändra alevi 2010. aasta eelarve täitmine.  Toomas Sonts

Haridustoetuse andmise korrast. Toomas Sonts

Vändra alev  või  Vändra linn

 

 

Lugupidamisega
 

Tiit Kangert

Volikogu esimees

 

Vändra Alevivolikogu 19.08.2010. a volikogu istungi päevakord

                                                                                                                                                        

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  19. augustil 2010. aastal, volikogu istungite saalis.  Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevi 2011. aasta eelarve koostamise prioriteedid. Ettekandja Toomas Sonts

2. Vändra Gümnaasiumi strateegia lähtuvalt uuest         põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest. Ettekandja Peeter Putk

3. Kalmistu kasutamise eeskiri. Ettekandja Eha Tamm

 

Info

Vändra alevi 2010. aasta eelarve täitmine.  Toomas Sonts

Vändra alevi arengukava tegevuskava. Tiit Kangert

Valdade  ühinemisest. Tiit Kangert

 

 

Lugupidamisega

 

 

 

 

Tiit Kangert

Volikogu esimees

 

Vändra Alevivolikogu 2010. a II poolaasta tööplaan

Vändra Alevivolikogu 17.06.2010. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  17. juunil 2010. aastal, volikogu istungite saalis.  Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevi 2009. majandusaasta aruande kinnitamine. (2009. majandusaasta aruanne) (Audiitorfirma KLEA arvamus).Ettekandjad Toomas Sonts ja Gersti Kont.

2. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks. Ettekandja Piret Müür

3. Volikogu 2010. a II poolaasta tööplaani kinnitamine. Ettekandja  Tiit Kangert

 

Info

Hoolekandeküla detailplaneeringu eskiisprojekti tutvustamine. Toomas Sonts

Vändra alevi 2010. aasta eelarve täitmine.  Toomas Sonts

Muusikakool.  Imbi Orav

Siseministeeriumi 01.06.2010.a kiri nr 12-1/3751 „Arvamuse palumine”. Tiit Kangert

Vändra alevi põhimääruse muudatusettepanekud. Eha Tamm

 

Lugupidamisega

 
Tiit Kangert

Volikogu esimees

 

Vändra Alevivolikogu 22.04.2010. a istungi materjalid

                                                                                                                                                        

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  22. aprillil 2010. aastal, volikogu istungite saalis.  Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevi ehitusmääruse kehtestamine. Ettekandja Aldo Pitsner

2.Konkurss Värvid Vändrasse. Ettekandja  Aldo Pitsner

3. Vändra alevi eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord. Seletuskiri. Ettekandjad Elvi Kalm ja Reilika Kivisild

4. Vändra Alevivolikogu 17.12.2009. a määruse nr 4 „Alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel” muutmine. Ettekandja Reilika Kivisild

5. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Ettekandja Piret Müür

Uus tn otsuse eelnõu, taotlus ja skeem

C. R. Jakobsoni tn otsuse eelnõu, taotlus ja skeem

 

Info

Facio Ehituse AS taotlusest  hoonestusõiguse võõrandamiseks OÜ Facio Investile.

Vändra alevi 2010. aasta eelarve täitmine.

Muusikakooli tegevuse jätkusuutlikkusest

Vändra Bussijaama võõrandamine

 

 

Lugupidamisega

 

 

 

Tiit Kangert

Volikogu esimees

 

 

Vändra Alevivolikogu 18.03.2010. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  18. märtsil 2010. aastal volikogu istungite saalis.  Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra Gümnaasiumi arengukava kinnitamine (arengukava). Ettekandja Peeter Putk, Imbi Orav

2. Vändra alevi ehitusmäärus. Ettekandja Aldo Pitsner, Anne Kangert

3. Vändra alevi üldplaneeringu ülevaatamine. Ettekandja Anne Kangert

4. Maa munitsipaliseerimine. Ettekandja Anne Kangert

5. Vändra Alevivolikogu 19.04.2007. a määrusega kehtestatud ja Vändra Alevivolikogu 19.03.2009. a määrusega nr 8 muudetud  Vändra alevi eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra” muutmine. Ettekandjad Elvi Kalm, Reilika Laanemann

 

Info

Facio Ehituse AS esindaja ärakuulamine seoses  hoonestusõiguse võõrandamiseks OÜ Facio Investile.

Vändra alevi 2010. aasta eelarve täitmine.

 

Lugupidamisega

 

Tiit Kangert

Volikogu esimees

 

 

 

Vändra Alevivolikogu 18.02.2010. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  18. veebruaril 2010. aastal uues raamatukogus.  Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevi 2010. aasta eelarve eelnõu II lugemine. Kaaskiri Vändra alevi 2010.aasta eelarve eelnõu juurde. Ettekandja Toomas Sonts

2. Vändra alevi 2010. aasta eelarve vastuvõtmine. Ettekandjad Toomas Sonts, Harald Valk

3. Vändra Lasteaed Mürakaru arengukava kinnitamine (Arengukava). Ettekandjad Kersti Kaas, Harald Valk, Imbi Orav

4. Vändra Lastead Rukkilill arengukava kinnitamine (Arengukava). Ettekandjad Ereene Perner, Harald Valk, Imbi Orav

5. Vändra alevi jäätmekava 2010 – 2014 vastuvõtmine. (Jäätmekava). Ettekandja Anne Kangert

6. Vändra alevivalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis. Ettekandja Toomas Sonts

7. Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamine ja nende avalikustamine. Ettekandja Tiit Kangert

8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks. Facio Ehituse AS 10.02.2010. a kiri. Ettekandja Piret Müür.

 

Info

Vabariigi aastapäeva tähistamine

Toetuste maksmine

 

 

Lugupidamisega

 

Tiit Kangert

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 21.01.2010 istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  21. jaanuaril 2010. aastal alevivalitsuse istungite saalis. Algus on kell 18.00.

Päevakorras on:

1. Vändra alevi 2010. aasta eelarve eelnõu I lugemise jätkamine. Ettekandja Toomas Sonts
2. Vändra Lasteaed Mürakaru arengukava (arengukava). Ettekandjad Kersti Kaas ja Harald Valk
3. M. Lüdigi nim Vändra Muusikakooli põhimääruse muutmine (põhimäärus). Ettekandja Piret Müür
4. Kaevetööde eeskirja kehtestamine (kaevetööde luba, kooskõlastused).  Ettekandja Toomas Sonts
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Ettekandja Piret Müür
6. Audiitori määramine. Ettekandja Tiit Kangert
7. Vändra Gümnaasiumi hoolekogusse esindaja nimetamine. Ettekandja Tiit Kangert
8. Vändra Tungla väljaandmine. (Esildis. Esildis) Ettekandja Tiit Kangert

Info
Vändra Alevivolikogu  11.01.2010. a  pöördumine nr 1-2/58 Vändra Vallavolikogule ja Vändra Vallavalitsusele


Lugupidamisega

 

Tiit Kangert
Volikogu esimees

 

Vändra Alevivolikogu 2010. a I poolaasta tööplaan