Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleElukoha registreerimineAlev tunnustabValimisedJuhtimineAlevivolikoguJärgmise istungi materjalid (eelnõud)ARHIIV 2015. a istungidARHIIV 2014. a istungidARHIIV 2013. a istungidARHIIV 2012. a istungidARHIIV 2011. a istungidARHIIV 2010. a istungidARHIIV 2009. a istungidARHIIV 2004-2008. a istungidIstungite protokollidKomisjonidAlevivalitsusStruktuurValitsuse liikmed ja istungite protokollidKomisjonidVändra KultuuriosakondHallatavad asutusedPalgaandmed ja palgajuhendidAmetiisikute majanduslike huvide deklaratsioonidUurimused, analüüsidPõhimäärusArengukavaEelarve ja majandusaasta aruanneHaridusKultuur ja sportVändra maratonNoorsootööSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmedVesi ja kanalisatsioonTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2015Virtuaalne fotonäitusAvalik kordPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaunTehnoülevaatusVändra 500Dokumendiregister ametnikule
«2017, Oktoober»
ETKNRLP
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Vändra 500
TRE Raadio Pärnu

Vändra Alevivolikogu 18.12.2013. a istungi päevakord

Vändra Alevivolikogu istung toimub kolmapäeval,  18. detsembril  2013.  aastal alevivalitsuse koosolekute saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevi 2013. a teine lisaeelarve.  Ettekandja Raagna Urbalu

    Määrus 

   Lisa 1    

   Lisa 2

2. Vändra alevi 2014. a eelarve esimene lugemine. Ettekandja Toomas Sonts

3. Alevivalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Ettekandja Toomas Sonts

4. Alevivalitsuse liikmete kinnitamine. Ettekandja Toomas Sonts

5. Komisjonide liikmete kinnitamine. Ettekandjad komisjonide esimehed

          Majanduskomisjon          

          Hariduskomisjon        

          Kultuuri- ja spordikomisjon         

          Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

6. Revisjonikomisjoni liikmete valimine. Ettekandja Priit Enok

7. Hüvituse ja tasu maksmine volikogu, valitsuse ja komisjonide liikmetele. Ettekandja Priit Enok

8. Alevivanem Toomas Sontsile töötasu määramine. Ettekandja Priit Enok

9. Vändra Alevivolikogu 2014. a I poolaasta tööplaan. Ettekandja Priit Enok

 

 

 

Lugupidamisega

   

Priit Enok

Volikogu esimees

 

 

 

 

 

Vändra Alevivolikogu 14.11.2013. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  14. novembril  2013.  aastal volikogu istungite saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevivanema valimine. Ettekandja Priit Enok

2. Alatiste komisjonide moodustamine.    Ettekandja Priit Enok

                     Revisjonikomisjon

                     Majanduskomisjon

                     Hariduskomisjon

                     Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

                     Kultuuri- ja spordikomisjon

3. Alatiste komisjonide esimeeste valimine.   Ettekandja Priit Enok

4. Vändra alevi esindajate ja nende asendajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule. Ettekandja Priit Enok

5. Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja liidu volikogusse Vändra alevi esindajate ja nende asendajate nimetamine. Ettekandja Priit Enok

6. Konkursi Värvid Vändrasse kokkuvõtte tegemine. Ettekandja Anne Kangert

7. Audiitori määramine. Ettekandja Raagna Urbalu

8. Volikogule Vändra alevi 2014. a eelarve eelnõu üleandmine. Ettekandja alevivanem Toomas Sonts.

9. Vändra alevi 2013. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine (seletuskiri, tabel) Ettekandja Raagna Urbalu.

 

Lugupidamisega

 

Priit Enok

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 31.10.2013 istungi materjalid

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 43 lg 1 ja „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 68 lg 5 alusel kutsub alevi valimiskomisjon kokku  20.oktoobril 2013. a Vändra Alevivolikogu esimese istungi  neljapäeval,  31. oktoobril   2013.  aastal volikogu istungite saalis. Istungi algus  on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

1. Vändra Alevivolikogu esimehe valimine. Ettekandja Eha Tamm

2. Vändra Alevivolikogu aseesimehe valimine. Ettekandja volikogu esimees

3. Vändra Alevivalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Ettekandja Toomas Sonts

 

Lugupidamisega

 

Eha Tamm

Valimiskomisjoni esimees

Vändra Alevivolikogu 09.10.2013. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub alevivalitsuse koosolekute saalis kolmapäeval 9. oktoobril 2013. aastal. Algus on kell 18.00.

Päevakorras on:

1. Vändra alevi 2013-2018 arengukava vastuvõtmine  (Arengukava)Ettekandja Toomas Sonts

2. Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2014 - 2017 (eelarvestrateegia). Ettekandja Raagna Urbalu

 

Lugupidamisega

 

Tiit Kangert
Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 26.09.2013 istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub alevivalitsuse koosolekute saalis neljapäeval, 26. septembril 2013. aastal. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

1. Vändra alevi 2014. aasta eelarve koostamise prioriteedid. Ettekandja Toomas Sonts

2. Vee-ettevõtjaga  01.07.2007. a  sõlmitud  halduslepingu muutmine. Ettekandja Toomas Sonts

Otsus

Lisa

3. Vändra alevi ühiveevärgi ja – kanalisatsiooni kasutamise eeskirja I lugemine. Ettekandja Anne Kangert
4. Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine. Ettekandja Eha Tamm
 

Lugupidamisega

Tiit Kangert

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 21.08.2013. a volikogu istungi materjalid

                                                                                                                                            

Vändra Alevivolikogu istung toimub alevivalitsuse koosolekute saalis kolmapäeval, 21. augustil 2013. aastal. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 1. Järelepärimisele vastamine. Vastab Vändra Gümnaasiumi direktor Peeter Putk

 2. Vändra alevi 2014. aasta eelarve koostamise prioriteedid. Ettekandja Toomas Sonts

 3. Nõusoleku andmine korterihoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks. Ettekandja Piret Müür

 4. Vee-ettevõtjaga  01.07.2007. a  sõlmitud  halduslepingu muutmine. Ettekandja Toomas Sonts

Otsus; Lepingu muudatused

5. Seisukoha andmine maakonnaplaneeringu ”Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine” KSH programmi osas.

 6. Maarahva VI kongressile delegaatide nimetamine. Ettekandja Tiit Kangert

 

 Info

 Uus arengukava eelnõu

Vändra – Eidapere - Vändra bussiliin

Vändra Alevivolikogu 2013. a II poolaasta tööplaan

Vändra Alevivolikogu 27.06.2013. a volikogu istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub alevivalitsuse koosolekute saalis neljapäeval, 27. juunil 2013. aastal. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. SA Leiutajateküla toetaminest Lottemaa ehitamisel. Ettekandja Tiit Kangert

I eelnõu

II eelnõu

2. Isikliku kasutusõiguse seadmine. Ettekandja Piret Müür

3. 20. oktoobril 2013. aastal valitava volikogu liikmete arvu määramine Ettekandja Eha Tamm

4. Valimisringkonna moodustamine. Mandaatide arv valimisringkonnas. Ettekandja Eha Tamm

5. Vändra alevi valmiskomisjoni moodustamine. Ettekandja Eha Tamm

6. Vändra Alevivolikogu 2013. a II poolaasta tööplaan. Tiit Kangert

 

Info

Vändra Gümnaasiumi juhtimisstruktuur ja eelarve kujundamine. Peeter Putk

Vändra Alevivolikogu 23.05.2013. a volikogu istungi materjalid

 Vändra Alevivolikogu istung toimub alevivalitsuse koosolekute saalis neljapäeval, 23. mail 2013. aastal. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

1. Vändra Gümnaasiumi arengukava kinnitamine. Arengukava. Arengukava muudatusettepanekud. Ettekandja Peeter Putk

2. Vändra Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Ettekandja Eha Tamm

 

Info

Tõmbekeskused. Toomas Sonts   

Tervishoiukeskus. Toomas Sonts

 

  

 

Vändra Alevivolikogu 25.04.2013. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub alevivalitsuse koosolekute saalis neljapäeval, 25. aprillil 2013. aastal. Algus on kell 18.00.

Päevakorras on:

1. Vändra alevi 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (2012. a majandusaasta aruanne) (Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 2012. aasta kohta). Valitsuse heakskiitmise protokolliline otsus. Ettekandja Raagna Urbalu, Gersti Kont
2. Revisjonikomisjoni ülevaade oma tegevuse kohta. Ettekandja Gersti Kont
3. Värvid Vändrasse 2013 (lisa 1, lisa 2). Ettekandja Ülo Stokkeby
4. Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava läbivaatamine (arengukava, arengukava lisa, seletuskiri). Ettekandja Tiit Kangert
5. Vändra Gümnaasiumi arengukava (seletuskiri). Ettekandja Peeter Putk
6. Alevivolikogu ja alevivalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude ja päevaraha hüvitamise ning maksmise kord. Ettekandja Eha Tamm


Lugupidamisega

Tiit Kangert
Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 14.03.2013. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub alevivalitsuse koosolekute saalis neljapäeval, 14. märtsil 2013. aastal. Algus on kell 18.00.

Päevakorras on:

1. Vändra alevi 2013. aasta eelarve II lugemise jätkamine(eelarve eelnõu tabel). Ettekandja Toomas Sonts
2.  Vändra alevi 2013. aasta eelarve vastuvõtmine. Ettekandja Toomas Sonts, kaasettekandja Harald Valk

Seletuskiri 

3. Vändra Alevivalitsuse palgajuhend. Ettekandja Eha Tamm

 

Lugupidamisega

 

Tiit Kangert
Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 28.02.2013. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub alevivalitsuse koosolekute saalis neljapäeval, 28 veebruaril 2013. aastal. Algus on kell 18.00.

Päevakorras on:

1. Hoonestusõiguse sisu muutmine, hüpoteegi kustutamine, nõusoleku andmine jagamisel tekkiva korterihoonestusõigus omandamiseks ja korterihoonestusõiguste võõrandamiseks ja hüpoteegiga koormamiseks.  Ettekandja Piret Müür

2. Vändra alevi 2013. aasta eelarve II lugemise jätkamine. Ettekandja Toomas Sonts

3. Vändra alevi 2013. aasta eelarve vastuvõtmine. Ettekandja Toomas Sonts

Eelarve lisa 1; II eelnõu (laenuga)

4. Vändra Alevivalitsuse struktuuri, ameti- ja töökohtade kinnitamine. Nõuded ametiisikute haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks. Ettekandja Piret Müür

5. Vändra Alevivolikogu 22.04.2010. a määruse nr 12 „Vändra alevi eelarvest täiendavate sotsiaal toetuste maksmise korra” § 8 muutmine.

II eelnõu  Ettekandja  Elvi Kalm

6. Alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. Ettekandja Elvi Kalm

7. Vändra Alevivolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine. Ettekandja Elvi Kalm

8. Kultuuri- ja spordikomisjoni tööaruanne. Ettekandja Kristjan Vaino

 


Info
Munitsipaalelamute (Kooli 2, Pikk tn 37, Pikk tn 39, Vana tn 31) olukord


Lugupidamisega

 

Tiit Kangert
Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 24.01.2013. a istungi päevakord

Vändra Alevivolikogu istung toimub alevivalitsuse koosolekute saalis neljapäeval, 24. jaanuaril 2013. aastal. Algus on kell 18.00.

Päevakorras on:

1. Vändra alevi 2013. aasta eelarve II lugemine. Eelarve projekt. Ettekandja Toomas Sonts
2. Arvelduslaenu võtmine. Ettekandja Raagna Urbalu
3. Maade munitsipaalomandisse taotlemine. Asendiplaanid. Ettekandja Anne Kangert
4. Vändra Alevivolikogu 21.09.2006. a määruse nr 20 „Alevivara valitsemise kord“ muutmine. Terviktekst. Ettekandja Piret Müür
5. Vändra Tungla väljaandmine. Esildis 1. Esildis 2. Esildis 3. Ettekandja  Tiit Kangert


Info
Vändra konstaablijaoskonna ülevaade 2012. a tööst. Janek Saharenko

 

Lugupidamisega

 

Tiit Kangert
Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 2013. a I poolaasta tööplaan