Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleElukoha registreerimineAlev tunnustabValimisedJuhtimineAlevivolikoguJärgmise istungi materjalid (eelnõud)ARHIIV 2015. a istungidARHIIV 2014. a istungidARHIIV 2013. a istungidARHIIV 2012. a istungidARHIIV 2011. a istungidARHIIV 2010. a istungidARHIIV 2009. a istungidARHIIV 2004-2008. a istungidIstungite protokollidKomisjonidAlevivalitsusStruktuurValitsuse liikmed ja istungite protokollidKomisjonidVändra KultuuriosakondHallatavad asutusedPalgaandmed ja palgajuhendidAmetiisikute majanduslike huvide deklaratsioonidUurimused, analüüsidPõhimäärusArengukavaEelarve ja majandusaasta aruanneHaridusKultuur ja sportVändra maratonNoorsootööSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmedVesi ja kanalisatsioonTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2015Virtuaalne fotonäitusAvalik kordPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaunTehnoülevaatusVändra 500Dokumendiregister ametnikule
«2017, Oktoober»
ETKNRLP
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Vändra 500
TRE Raadio Pärnu

Vändra Alevivolikogu 22.01.2015. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval, 22. jaanuaril 2015. aastal alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

Päevakorras on:

1. Vändra alevi 2015. a eelarve I lugemise jätkamine. Ettekandja Toomas Sonts

2. Vändra Gümnaasiumi põhimääruse muutmine. Ettekandjad  Priit Enok, Sirje Raaga

3. Vändra Gümnaasiumi koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord. Ettekandja Priit Enok

4. Vändra Alevivolikogu 23.05.2013. a määruse nr 10 „Vändra Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine (väljavõte hoolekogu koosoleku protokollist). Ettekandja Priit Enok

5. Vändra Tungla väljaandmine (nominendid Elvi Kalm, Jannu Holsting, Olev Köösel, Õie KuuskMaret Pernik). Ettekandja Priit Enok

6. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine, eelnõu II)Ette-kandja Eha Tamm

7. Pärnu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadi valimine. Ettekandja Priit Enok  

 

Lugupidamisega


Priit Enok
Volikogu esimees

 

Vändra Alevivolikogu 19.02.2015 istungi materjalid

                                              

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval, 19. veebruaril 2015. aastal alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1.Vändra Alevivolikogu 23.05.2013. a määruse nr 10 „Vändra Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine.  (seletuskiri). Ettekandja Priit Enok

 

2. Vändra alevi 2015. aasta eelarve II lugemine (.pdf) Ettekandja Toomas Sonts

 

3. Vändra alevi 2015. aasta eelarve vastuvõtmine. Ettekandjad Toomas Sonts, Nils Sempelson

          Eelarve

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Ettekandja Anne Kangert

 

5. Ehitusseadusest tulenevate riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine. Ettekandja Piret Müür

 

6.  Marget Privits’a kinnitamine hariduskomisjoni liikmeks. Ettekandja Sirje Raaga

 

Lugupidamisega

 

Priit Enok

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 19.03.2015 istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval, 19. märtsil 2015. aastal alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra Vallavolikogu 17.02.2015. a otsus nr 3 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine

ühinemisläbirääkimiste alustamiseks“. Ettekandja Tiit Kangert

Vändra Alevivolikogu otsuse eelnõu

Vändra Vallavolikogu 17.02.2015 . a otsus nr 3

Vändra Vallavolikogu seletuskiri otsusele nr 3

Nõustamismeetme aruanne

Ühinemise müüdid ja hirmud

 

2. MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskuse liikmeks astumine. Ettekandja Tiit Kangert

    PÜTK asutamisleping ja põhikiri

 

Info

Vändra alevi haridustoetuste kord. Sirje Raaga

 

 

Lugupidamisega

 

 

Priit Enok

Volikogu esimees

 

 

 

 

Vändra Alevivolikogu 16.04.2015. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval, 16. aprillil 2015. aastal,  alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevi 2014. a majandusaasta aruanne. Ettekandjad Raagna Urbalu ja Veli Piikmann

Otsus

Majandusaasta aruanne 

Sõltumatu audiitori aruanne

Revisjonikomisjoni aruanne

Väljavõte 02.04.2015. a Vändra Alevivalitsuse protokollist

2. Konkursi Värvid Vändrasse läbiviimise kord. Ettekandja Nils Sempelson

Lisa 1

Lisa 2

3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Ettekandja Anne Kangert

Lisa

4.Vändra Alevivolikogu 19.02.2015. a otsuse nr 5 „Maa munitsipaalomadisse taotlemine“ muutmine. Ettekandja Anne Kangert

 

 

Info

Tootsi Vallavolikogu 26.03.2015. a otsus nr 12

Kohtumisest Eesti Posti esindajaga

Kohtumine Maanteameti esindajatega

 

 Lugupidamisega

 

 Priit Enok

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 21.05.2015. a istungi materjalid

                                              

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval, 21. mail 2015. aastal, alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1.Pärnumaa mereplaneeringu kooskõlastamine (taotlus, lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4). Ettekandja Anne Kangert

 

2. Vändra alevi jäätmekava 2015 – 2020. Esimene lugemine. Ettekandja Anne Kangert

 

3. Vändra Alevivolikogu 28.02.2013. a määruse nr 3 “Alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“ muutmine seoses 1. juunil 2015. a jõustuvate sotsiaalhoolekandeseaduse muudatustega. Ettekandja Kersti Tilk

 

4. Isikliku kasutusõiguse seadmine, asendiplaan (Turu tn 19) (avaldus). Ettekandja Toomas Sonts

 

5. Vändra alevi haridustoetuse andmise kord. Esimene lugemine. Ettekandja Sirje Raaga

 

6. Vändra alevi, Vändra valla ja Tootsi valla ühinemisläbirääkimisteks ajutise komisjoni moodustamine ja komisjoni liikmete kinnitamine. Ettekandja Priit Enok

 

7. Vändra Alevivolikogu 18.12.2013. a otsuse nr 18 „Kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine“ muutmine. Ettekandja Harald valk

 

 

Info

Vändra Gümnaasiumi direktori konkursist

Vändra 500

 
 

Lugupidamisega

 

Priit Enok

Volikogu esimees

 

Vändra Alevivolikogu 2015. a I poolaasta tööplaan

Vändra Alevivolikogu 17.06.2015. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. juunil 2015. aastal, alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 1. Vändra alevi haridustoetuse andmise kord. Ettekandja Sirje Raaga

 

2. Volikogu 2015. aasta II poolaasta tööplaan. Ettekandja Priit Enok

 

3. Alevivara võõrandamine. Ettekandja Toomas Sonts

  

Info

Memorandum valitsuskabineti nõupidamisele. KOVide haldusreformi elluviimine. Priit Enok

 

Lugupidamisega

 

Priit Enok

Volikogu esimees

 

Vändra Alevivolikogu 20.07.2015. a istungi materjalid

                                              

Vändra Alevivolikogu istung toimub esmaspäeval, 20. juulil 2015. aastal, alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

Vändra alevi 2015. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine. Ettekandja Toomas Sonts

Määrus
Seletuskiri
 

 Lugupidamisega

 

Priit Enok

Volikogu esimees

 

 

Vändra Alevivolikogu 26.08.2015. a istungi materjalid

 

Vändra Alevivolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. augustil 2015. aastal, alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1.Maade munitsipaliseerimine (eelnõu 1 ja selle lisa 1, lisa 2 ja lisa 3) (eelnõu 2 ja selle lisa). Ettekandja Anne Kangert ja Andres Hendrikson

 

2. Vändra alevi jäätmekava 2015 – 2020 vastuvõtmine (jäätmekava). Ettekandja Anne Kangert

 

3. Alevi haridusasutuste valmisolek uueks õppeaastaks. Ettekandjad Marget Privits, Jaana Novikov ja Kalev Saar

 

4. M. Lüdigi nim. Vändra Muusikakooli põhimääruse muutmine. Ettekandja Kalev Saar

 Eelnõu II

 

5. Vändra alevi 2016. aasta eelarve prioriteedid. Ettekandja Toomas Sonts

 

6. Alevivara võõrandamine. Ettekandja Toomas Sonts

 

 

Lugupidamisega

 

Priit Enok

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 17.09.2015. a istungi materjalid

                                                                      

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  17. septembril 2015.  aastal alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevi eelarvestrateegia 2016 - 2019 (määruse lisa). Esimene lugemine. Ettekandja Raagna Urbalu

 

2. Vändra alevi arengukava 2016 – 2019 tegevuskava. Ettekandja Priit Enok

 

Info

Sotsiaalkaitseministri Margus Tsahkna 21.08.2015. a  pöördumine

 

 

Lugupidamisega

 

 

Priit Enok

Volikogu esimees

 

Vändra Alevivolikogu 22.10.2015. a istungi materjalid

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  22. oktoobril 2015.  aastal, alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra alevi arengukava aastateks 2016 – 2019 (arengukava, tegevuskava). Ettekandja Priit Enok

   

2. Vändra alevi 2015. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (lisa). Ettekandja Raagna Urbalu

 

3. Maa munitsipaliseerimine (lisa). Ettekandja Toomas Sonts

 

4. Sõiduauto soetamine. Ettekandja Toomas Sonts

 

 

Lugupidamisega

 

Priit Enok

Volikogu esimees

Vändra Alevivolikogu 19.11.2015. a istungi materjalid (eelnõud)

 

Vändra Alevivolikogu istung toimub neljapäeval,  19. novembril 2015.  aastal, alevivalitsuse saalis. Algus on kell 18.00.

 

Päevakorras on:

 

1. Vändra Lasteaia arengukava kinnitamine (arengukava, tegevuskava). Ettekandja Jaana Novikov

2. M. Lüdigi nim. Vändra Muusikakooli õppetasu suuruse kinnitamine. Ettekandja Kalev Saar

3.Konkursi Värvid Vändrasse tulemuste kinnitamine. Ettekandja Nils Sempelson

4. Vana tn 53 kinnistu detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.  Ettekandja Anne Kangert

5. Vändra Alevivolikogu 26.08.2015. a otsuse nr 19 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine. Ettekandja Anne Kangert

 

Info

IBG-Projektbüroo esitatud arvamus muusikakooli renoveerimise ja internaadi ruumide renoveerimise kulude kohta. 
Valdade ühinemiskomisjoni koosolekust.

 

 

Lugupidamisega

 

Priit Enok

Volikogu esimees